9 marca 2017


Ogłoszenie wyników konkursu na „Zakup powierzchni reklamowej w Internecie” z dnia 11 października 2016r.

Ogłoszenie wyników konkursu na „Zakup powierzchni reklamowej w Internecie” z dnia 11 października 2016r.

Wytwórcza Spółdzielnia Pracy „Społem” pragnie poinformować iż na podstawie złożonych ofert do konkursu ogłoszonego w dniu 11 października 2016r. na zakup powierzchni reklamowej w Internecie wyłoniono oferenta który przestawił najkorzystniejszą ofertę.

W konkursie wzięło udział 7 ofert. Żadna z ofert nie została odrzucona.

Wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę Codemedia SA. z siedzibą ul. Rolna 175B, 02-729 Warszawa, NIP 525-24-34-947.

Wszystkim podmiotom biorącym udział w konkursie pragniemy podziękować za zgłoszone propozycje.

Nasze Aktualności