4 marca 2020


Oświadczenie Wytwórczej Spółdzielni Pracy „Społem”

Oświadczenie Wytwórczej Spółdzielni Pracy „Społem”

Wytwórcza Spółdzielnia Pracy „Społem” informuje, iż z dniem 2.03.2020 roku całkowicie wycofała z produkcji Majonezu Kieleckiego z czosnkiem jaja z chowu klatkowego oraz wszelkie składniki i komponenty z tej klasy jaj. Stosowna informacja znalazła się także na nowej etykiecie w/w produktu.

Działanie to stanowi kolejny etap realizacji długofalowej strategii zmierzającej do całkowitej rezygnacji przez WSP SPOŁEM z przytoczonych powyżej surowców. W trosce o dobrostan i los zwierząt hodowlanych firma chce wdrożyć nowe rozwiązania produkcyjne do końca 2025 roku.

Podstawową wartością, jaką kieruje się Wytwórcza Spółdzielnia Pracy „Społem”, niezmiennie pozostaje bezpieczeństwo oraz zdrowie Konsumentów. Co za tym idzie misją „Społem” jest dobór najwyższej jakości składników, zachowanie wyznaczonych standardów produkcyjnych oraz odpowiadanie na potrzeby Konsumentów. To ostatnie obejmuje również dbałość o środowisko naturalne i dobrostan zwierząt hodowlanych. W związku z powyższym wdrożenie w życie deklaracji z dnia 30 maja 2018 roku uznać należy za jeden z priorytetów jakie stawia przed sobą nasze przedsiębiorstwo.

Nasze Aktualności