11 stycznia 2022


Oświadczenie Wytwórczej Spółdzielni Pracy “Społem”     

Wytwórcza Spółdzielnia Pracy „Społem” informuje, że z dniem 10 stycznia 2022 roku całkowicie wycofuje jaja z chowu klatkowego oraz wszelkie składniki i komponenty tej klasy jaj z produkcji Majonezu Kieleckiego 450 ml w plastikowym opakowaniu. Jest to kolejny etap realizacji długofalowej strategii z dnia 30 maja 2018 roku, która zmierza do całkowitej rezygnacji przez WSP „Społem” z surowców pochodzących z tzw. „trójek”.

W trosce o dobrostan i los zwierząt hodowlanych Spółdzielnia planuje wdrożyć nowe rozwiązania produkcyjne do końca 2025 roku. Majonez Kielecki 450 ml w plastikowym opakowaniu to kolejny produkt WSP „Społem”, do produkcji którego wykorzystywane będą wyłącznie jaja z chowu ściółkowego. Wśród takich wyrobów wcześniej znalazły się Majonez Kielecki Omega-3, lekki oraz wersja z czosnkiem. Podstawową misją WSP „Społem” jest oferowanie swoim klientom produktów zawierających najwyższej jakości składniki i komponenty, utrzymanie wyznaczonych standardów produkcyjnych oraz odpowiadanie na potrzeby rynku. Zdrowie, bezpieczeństwo oraz zaufanie klientów jest dla firmy najwyższym priorytetem.

Nasze Aktualności