14 października 2016


Sprostowanie informacji dotyczącej konkurs ofert na zakup powierzchni reklamowej w Internecie.

Wraz z niniejszym ogłoszeniem pragniemy sprostować omyłkę pisarską jaka miała miejsce w informacji opublikowanej na stronie internetowej wspspolem.com.pl w zakładce ogłoszenia  w dniu 11 października 2016 pod nazwą:  Konkurs ofert na zakup powierzchni reklamowej w Internecie. gdzie omyłkowo wskazano skuteczny termin składania ofert na dzień 20.10.2017 do godziny 15:00. W rzeczywistości termin skutecznego złożenia ofert w Konkursie ofert na zakup powierzchni reklamowej w Internecie upływa w dniu 24.10.2016r.

 

 

 

Nasze Aktualności