Wytwórcza Spółdzielnia Pracy „Społem” to firma o ponad 100-letniej historii. Dzięki umiejętnemu łączeniu tradycji i nowoczesności jest obecnie jednym z liderów na polskim rynku wyrobów spożywczych. Wysoka pozycja firmy została osiągnięta m.in. poprzez dbałość o zachowanie sprawdzonych receptur, najwyższą jakość składników stosowanych do produkcji oraz lojalność, zaangażowanie i długoletnie doświadczenie pracowników.

Mając świadomość, że dalszy rozwój naszej Spółdzielni zależy od zadowolenia naszych Klientów wdrożyliśmy, utrzymujemy i ciągle doskonalimy System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami PN–EN ISO 9001:2015 oraz System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności w odniesieniu do wymagań PN–EN ISO 22000:2018. Skuteczność systemów potwierdzona jest certyfikatem wydanym przez niezależną, akredytowaną jednostkę certyfikującą. Jesteśmy przekonani, że wdrożone zasady zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności pozwolą nam sprostać rosnącym wymaganiom i nowym wyzwaniom jakie stawiają przed nami Klienci, a tym samym utrzymać jedno z czołowych miejsc w rankingu sprzedaży wyrobów branży spożywczej.

Politykę Jakości i Bezpieczeństwa Żywności zamierzamy urzeczywistnić poprzez realizację następujących celów strategicznych:
– stałą troskę o jakość i bezpieczeństwo i obronę produkowanych wyrobów.
– zapewnienie odpowiedniego do potrzeb przepływu informacji wewnątrz Spółdzielni.
– utrzymywanie właściwych relacji z zainteresowanymi stronami.
– staranne identyfikowanie i komunikację potrzeb i oczekiwań Klientów.
– doskonalenie współpracy z Klientami i Dostawcami.
– umacnianie pozycji firmy na rynku.
– pozyskiwanie nowych rynków zbytu.
– dostosowanie oferty asortymentowej do zmieniających się potrzeb i oczekiwań Klientów.
– podnoszenie świadomości, kwalifikacji i umiejętności praktycznych pracowników w odniesieniu do wymagań jakościowych oraz bezpieczeństwa wyrobów.
– popularyzację i doskonalenie kultury bezpieczeństwa żywności.
– poprawę efektywności ekonomicznej, bezpieczeństwa i organizacji pracy.
– przestrzeganie wymagań prawnych i normatywnych w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej i wdrożonych systemów zarządzania. Ustanowiona, akceptowana i zakomunikowana Polityka Jakości i Bezpieczeństwa Żywności zobowiązuje wszystkich pracowników do świadomego realizowania założonych celów i zadań jakościowych, spełnienia wymagań oraz ciągłego doskonalenia wdrożonego systemu.

Pracownicy Spółdzielni mają świadomość, że tylko indywidualna odpowiedzialność za jakość wykonywanej przez nich pracy i pełne identyfikowanie się z polityką firmy gwarantują osiąganie założonych celów. Jako odpowiedzialni za Politykę Jakości deklarujemy zapewnienie środków niezbędnych do prawidłowego działania, rozwoju i doskonalenia systemu oraz nasze zaangażowanie i zaangażowanie wszystkich pracowników Spółdzielni w skuteczną realizację niniejszej polityki.